Instrumenten

ECTS: EU-systeem voor studiepunten

ECTS: handig voor bij het ontwikkelen, beschrijven en aanbieden van studieprogramma’s en diploma's van het hoger onderwijs.

Het ECTS en de op studieresultaten gebaseerde diplomaregelingen maken studieprogramma's en diploma's beter vergelijkbaar. En dat maakt weer de erkenning van diploma's makkelijker.


Waarom?
Hogere opleidingen in Europa moeten beter met elkaar kunnen worden vergeleken, zodat de erkenning van opleidingen makkelijker wordt. Het ECTS helpt hierbij. Het is nuttig voor de ontwikkeling van studieprogramma's en het garanderen van de kwaliteit ervan. Het maakt het mogelijk delen van een studieprogramma aan andere instellingen te volgen waardoor studenten mobieler worden en meer flexibiliteit krijgen bij het behalen van hun diploma.

Het ECTS is onmisbaar voor de modernisering van het hoger onderwijs in Europa. Het is een belangrijk instrument in het Bolognaproces, dat tot een betere onderlinge afstemming van nationale systemen moet leiden.


Hoe het werkt
Deelnemende instellingen zetten hun cursusaanbod online, waarbij ze een gedetailleerde beschrijving geven van de studieprogramma's, lesmodules, regels en diensten.


De beschrijving bevat "eindtermen" (dat wat studenten moeten kennen, begrijpen en kunnen) en de "studielast" (de tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de eindtermen te bereiken). Elke eindterm wordt beloond met studiepunten. Een academisch komt overeen met een een studielast van 1.500 tot 1.800 uur. Een studiepunt correspondeert in het algemeen met 25 tot 30 uur werk.
 

 
Top