Instrumenten

Professionaliteit van lob in het mbo

Hoe is het gesteld met LOB en waar liggen de uitdagingen, wensen en mogelijkheden om professionaliteit van LOB te vergroten.

Op basis van de gesprekken, websites en de beschikbare beleids- en LOB-visiedocumenten, is voor vijf mbo-instellingen een ‘Portret Professionaliteit Loopbaanontwikkeling en -Begeleiding’ gemaakt.

De portretten vormen een spiegel hoe het gesteld is met LOB en waar de uitdagingen, wensen en mogelijkheden liggen om de professionaliteit van LOB te vergroten. Het portret eindigt met specifieke aanbevelingen voor de betreffende mbo-instelling. 


In Europa is er veel aandacht voor goede studie- en loopbaanbegeleiding en voor arbeidsmobiliteit. Vanwege het belang van een leven lang leren is het immers nodig dat studenten flexibel genoeg zijn om te kunnen anticiperen op de steeds veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.


Lees onder meer ook over de overstijgende aanbevelingen met betrekking tot de volgende thema's:

 

  • Visie, beleid en strategie
  • Professionaliteit van loopbaanbegeleiders
  • Onderwijskundig leiderschap


 

 
Top