Instrumenten

Mobility Scoreboard

Een tool voor het monitoren van beleidsontwikkelingen internationale leermobiliteit in IVET.

Het Mobility Scoreboard is een hulpmiddel voor de ondersteuning van de beleidsvorming op het brede terrein van internationaal leren in IVET. Het is bedoeld voor beleidsmakers op EU-niveau en nationaal niveau, mbo-instellingen; bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de organisatie van mobiliteitsactiviteiten; IVET studenten en hun organisaties; experts; onderzoekers; en het brede publiek.


Het Scoreboard behandelt tien belangrijke facetten:

  1. informatie en advies over de mogelijkheden;
  2. het motiveren van studenten voor mobiliteit;
  3. de voorbereiding van studenten voor mobiliteit;
  4. wegnemen van belemmeringen voor mobiliteit;
  5. overdraagbaarheid van subsidies en leningen;
  6. kwaliteitswaarborging mobiliteit;
  7. erkenning van leerresultaten;
  8. steun voor achtergestelde studenten;
  9. partnerschappen en financiering;
  10. multipliers.


Daarnaast biedt het scorebord onder meer informatie met thematische kaarten, indicatoren voor het meten van de implementatie van de Youth on the Move recommendation en fiches met gedetailleerde gegevens per land en beleidssuggesties.


Siegfried Willems (CINOP) vertegenwoordigt Nederland in de expertwerkgroep voor de ontwikkeling van het Mobility Scoreboard. Eventuele vragen kun je sturen naar swillems@cinop.nl.  


 
Top