Instrumenten

Kwantificeren van studenten in initieel beroepsonderwijs

Cedefop hanteert 36 indicatoren voor identificatie van belangrijke aspecten in het mbo en een leven lang leren.

De selectie van deze indicatoren is gebaseerd op beleidsrelevantie in relatie tot de Europa 2020-doelstellingen. Deze indicatoren kunnen als waardevol instrument beschouwd worden voor beleidsmakers om de ontwikkelingen in het mbo in de verschillende EU-landen beter te kunnen begrijpen en te beoordelen. Ze kunnen worden gebruikt om te reflecteren op de situatie en vooruitgang van de EU-landen met het oog op de vastgestelde strategische Europese doelstellingen.De indicatoren bevatten statistische overzichten met data van de verschillende Europese lidstaten, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.


Lees meer >>


 
Top