Instrumenten

Online toolkit voor terugdringen voortijdig schoolverlaters

Instrument voor praktische begeleiding, tips en voorbeelden.

De toolkit biedt ondersteuning voor zowel in de praktijk als bij beleidsvorming. De tool is geïnspireerd op succesvolle praktijken in het mbo, waarbij jongeren worden geholpen een hogere onderwijskwalificatie te behalen.De functie van de toolkit is drieledig:


Cedefop's nieuwe toolkit kan een krachtig wapen zijn in de zoektocht om jongeren kansen te bieden om hun potentieel te bereiken,' aldus Cedefop-directeur James Calleja.


De tool is gelanceerd tijdens het beleidsforum dat plaatsvond op 16 en 17 mei 2017.  


 


 
Top