Instrumenten

Informatieportaal: cijfers jongeren in kwetsbare positie

Jongeren zijn vaak kwetsbaar wanneer zij de overstap maken vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt.

Het is van belang dat partijen die betrokken zijn bij deze overstap deze jongeren goed in beeld hebben en goede afspraken met elkaar maken om ervoor te zorgen dat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt.

Op de website Onderwijs in Cijfers is cijfermatige informatie beschikbaar over jongeren in een kwetsbare positie op zowel landelijk als regionaal niveau. Factsheets met gegevens per RMC-regio of per mbo-instelling zijn ook via data.duo.nl beschikbaar.Bron: Onderwijs in Cijfers

 

 
Top