Instrumenten

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Een servicedocument voor loopbaanprofessionals met handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen.


Het document is tot stand gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen, met ondersteuning van MBO Raad, VO-raad en OCW.

Het raamwerk heeft geen verplichtend karakter en ondersteunt de volgende doelen:

  • Ondersteuning van loopbaanprofessionals bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren binnen de scholen.
  • Het vergemakkelijken van de discussie binnen de onderwijsorganisatie: verstaan we hetzelfde onder loopbaanbegeleiding? Welke verwachtingen hebben wij ten aanzien van de kwaliteit van loopbaanprofessionals?
  • Betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders op vragen en wensen van het afnemend veld.
  • Ondersteuning van HR-beleid binnen scholen en de professionalisering van loopbaanprofessionals.


Download hier het servicedocument of de folder over het Loopbaanraamwerk.
 
Top