Instrumenten

Toolkit 16-27: betere kansen voor jongeren op weg naar zelfstandigheid

Een digitale tool met informatie en tips over de ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities.

Met praktische informatie zoals persona's jongeren, stappenplannen, het toekomstplan en praktijkvoorbeelden.


Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Om deze jongvolwassenen te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.


In dat kader is de Toolkit 16-27 ontwikkeld voor gemeenten en professionals.


Meer informatie 
Top