Instrumenten

Toolkit voor loopbaanbegeleiding en leven lang leren

Tool voor publieke instanties voor arbeidsbemiddeling

Een praktische toolkit om gebruikers te inspireren loopbaanbegeleiding en leersystemen voor een leven lang leren in lokale, regionale of nationale context te plannen en te implementeren. 


De toolkit is gebaseerd op drie fasen van overgangen op de arbeidsmarkt. Jongeren die nog in opleiding zijn, op zoek zijn naar hun eerste baan of bijscholing nodig hebben, ouderen die zich bevinden in de late fase van hun dienstverband en de doelgroep daar tussenin.

De toolkit identificeert zes transversale thema's en gemeenschappelijke modules die zeer relevant zijn voor de ontwikkeling van loopbaanbegeleiding en een leven lang leren.


De Toolkit is geschreven door het Finse team Robert Arnkil, Timo Spangar en Raimo Vuorinen.
 

 
Top