Instrumenten

Tool voor succesvolle overgang mbo naar hbo

voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Voor een goede studiekeuze, een goede overgang en het succesvol doorlopen van de studie is het tijdig vinden van de juiste personen en voorzieningen cruciaal.


Digitale handreiking

Zowel het mbo als hbo hebben hier een rol te vervullen. Voor mbo-professionals ontwikkelde handicap + studie de digitale handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte’.


 

Wat kun je als mbo-professional zelf en samen met de student doen?

De handreiking is tot stand gekomen door samenwerking van Expertisecentrum handicap + studie met Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Midden-Nederland, Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, MBO Raad en Koning Willem I College.

 
Top