Instrumenten

Database Europese leerlingstelsels

Pilot Cedefop
De Europese database van Cedefop over leerlingstelsels is een online hulpmiddel met gegevens over leerlingstelsels in de 28 EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

De opgenomen informatie is gebaseerd op de eerder verzamelde gegevens in 2016 (Cedefop study 'Apprentieships: A Cross-National Overview).

Deze database geeft informatie (doelgroepen, kwalificaties, duur, werkplekleren enzovoort) over opleidingen op landniveau en geeft schematisch weer wat de regelgeving hieromtrent is. 

Er zijn 42 fiches opgenomen die onder andere de verschillende systemen verduidelijken, die een bepaald land hanteert.

 
Top