Instrumenten

European Skills Index

Instrument voor onderbouwing van beleid voor ontwikkeling en toepassing van vaardigheden
Cedefop's Europese Skills Index (ESI) is een instrument waarmee EU-lidstaten hun systeem van vaardigheden kunnen vergelijken met andere EU-lidstaten.

De Europese Skills Index geeft antwoord op vragen als:
  • Waar staan ​​we? 
  • Wat moeten we verbeteren? 
  • Hoe presteren wij in vergelijking met andere EU-lidstaten? 
  • Hoe zijn we vooruitgegaan?
De ESI helpt landen te begrijpen wat hun resultaten stimuleert. Het geeft ruimte voor verbetering aan en begeleidt hen naar meer focus. Het kan ook inzicht geven op de relatie tussen verschillende externe factoren en de uitkomsten van het systeem van een land voor zijn economie en burgers.


Het instrument moet bijdragen aan meer banen inclusieve en duurzame groei. Drie dimensies die bij de ontwikkeling van het instrument centraal stonden, zijn:
  1. ontwikkeling van vaardigheden; 
  2. toepassing, activering van vaardigheden;
  3. afstemming van vaardigheden.
De ESI zal de lidstaten de komende jaren ondersteunen bij het beoordelen of de genomen maatregelen tot betere resultaten hebben geleid en aangeven waar verdere actie nodig is om hun systemen te verbeteren.

Cedefop lanceerde de ESI op 27 september 2018 in Brussel.
 
Top