Video's

John Blankendaal, Brainport Industries College, spreker op kennisdelingsbijeenkomst

Kennisdelings- en discussiebijeenkomst over loopbaankwesties op het snijvlak van (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt.

Euroguidance Nederland organiseerde deze bijeenkomst die plaatsvond op 19 december 2013.


Ruim 60 experts (beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers) uit de wereld van overheid, onderwijs en arbeidsmarkt, op het gebied van loopbaanvraagstukken kwamen op deze bijeenkomst bijeen. Met de experts op het gebied van loopbaankwesties uit beleid, bestuur en onderzoek werden ervaringen uitgewisseld en gediscussieerd over de te ontwikkelen visie: welke bouwstenen kunnen we aandragen voor een landelijke ontwikkelagenda op loopbaangebied in Europees perspectief? 
Top