Video's

Project Good Guidance

Het doel is de kennis van studenten op het gebied van hun toekomstig beroep te vergroten. De gebruikte methodiek speelt in op de vaardigheden en op de motivatie van studenten.
Op de projectwebsite vind je een Europeesvergelijkende analyse over de problemen en moeilijkheden van begeleiding in het beroepsonderwijs en de inventaris van hulpmiddelen en instrumenten van begeleiding. De sectie bevat de gemeenschappelijke richtsnoeren om de methode in uw school te gebruiken. Het materiaal is gerealiseerd in de periode 2013-2015.


De vijf projectpartners in Italië, Letland, Frankrijk, Roemenië en Nederlands (vertegenwoordigd door Noorderpoort) hebben ook in hun landen op uitgebreide schaal enquêtes en interviews afgenomen onder representatieve groepen studenten, hun ouders en docenten. De uitkomsten laten zien hoe de studie- en beroepskeuzebegeleiding op scholen functioneert, hoe studenten tot hun studiekeuze komen en hoe zij worden begeleid tijdens hun beroepsopleiding.


De Europese analyses wijzen uit dat studenten verwachten het moeilijk te krijgen om een geschikte baan na hun studie te vinden. Studenten geven aan vaak geen idee te hebben over wat ze later kunnen gaan doen en ze zijn bang om de arbeidsmarkt te betreden. Veel van de moeilijkheden zijn terug te voeren op de gebrekkige motivatie van de studenten. Vaak komen zij tijdens hun studie tot de ontdekking dat de opleiding niet bij hen past en willen zij van opleiding veranderen of helemaal ophouden met studeren. De angst om later geen baan te kunnen vinden is algemeen onder studenten en dat maakt hen onzeker en ongemotiveerd. De uitkomsten van de enquêtes en interviews worden nu al ingezet door de projectpartners om de begeleiding van studenten aan hun behoeften aan te passen en te verbeteren.


Meer informatie: www.goodguidanceplus.euHet project "Good Guidance" heeft als doel om de kennis van studenten op het gebied van hun toekomstig beroep te vergroten. De gebruikte methodiek speelt in op de vaardigheden en op de motivatie van studenten.
Wedstrijd
Studenten van Noorderpoort hebben deelgenomen aan de internationale wedstrijd "Steps to my future" dat onderdeel is van het Europees project "Good Guidance". In een filmpje van drie minuten hebben zij hun toekomstig beroep uitgebeeld. In totaal zijn er in Europa zo'n 200 filmpjes ingeleverd, waarvan 29 door Noorderpoort.


Entree-studenten, richting Metaal uit Groningen, hebben in hun categorie de 2e prijs gewonnen. Studenten van Energy and Maritime, afdeling AOT uit Delfzijl, wonnen de 3e prijs in hun categorie.

 
Top