Video's

Versterking arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Concrete oplossingsrichtingen verdeeld over vier thema's.
Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. 

In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om de arbeidsmarkt in de culturele sector te verbeteren. Cultuur is belangrijk voor de samenleving. De overheid en de sector zelf moeten in actie komen. 

De raden komen met concrete oplossingsrichtingen die de overheid en de sector samen kunnen aanpakken, verdeeld over vier thema's:
1. vergroten van het verdienvermogen;
2. verbeteren van inkomenszekerheid;
3. bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid;
4. versterken van de sociale dialoog (overleg tussen werkgevers en de vakbeweging).


 
Top