Publicaties

Handreiking voor Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) in het mbo

30 mei 2016
Wet- en regelgeving en beschrijving van de mogelijkheden voor het inrichten van LOB.

Deze Handreiking is volgens lector Keuzeprocessen Peter den Boer (ROC West-Brabant) ‘gebaseerd op de jongste kennis die we hebben over wat LOB eigenlijk zou moeten zijn. Welke processen daar aan ten grondslag liggen en hoe je die processen optimaal kunt begeleiden.’ (bron: MBO-krant)


Doelgroep
Deze handreiking is voor docenten, managers en beleidsmakers in het mbo. Het is een groeidocument dat op basis van nieuwe inzichten en best practices zal worden aangevuld en waar nodig worden bijgesteld.


 


Naast het overbrengen van kennis is het aanleveren van vaardigheden om een leven lang te leren, flexibel en wendbaar te zijn en te manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt minstens net zo belangrijk. Denk hierbij aan het opleiden voor het beroep, de voorbereiding op deelname aan de samenleving en de doorstroom naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is het geheel van activiteiten waarmee de mbo-instelling de student ondersteunt bij het ontwikkelen van zijn zelfsturend vermogen en het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties:

  • kwaliteitenreflectie,
  • motievenreflectie,
  • werkexploratie,
  • loopbaansturing
  • en netwerken. 
Top