Publicaties

Magazine Skillset and Match

19 september 2016
Cedefop, september 2016, nr. 8

In dit magazine staan de New Skills voor Europa centraal, hoe kunnen deze de inzetbaarheid van de individu op de arbeidsmarkt verbeteren en stimuleren en de groei en concurrentievermogen versterken.


Ook leest u in dit magazine een artikel over de Nederlandse aanpak van voortijdig schoolverlaten.

  

 
Top