Publicaties

Programming document 2017-20

23 maart 2017
Cedefop ondersteunt mbo met concrete initiatieven

De snel veranderende arbeidsmarkt, economische en sociale ontwikkelingen vraagt om aanpassingen van het middelbaar beroepsonderwijs. In dit document zet Cedefop uiteen wat hun drijfveren en ambities zijn en hoe zij met een breed palet aan initiatieven het mbo de komende periode tot en met 2020 wil ondersteunen. Zoals de implementatie van Europese instrumenten die de Europese Commissie, lidstaten en sociale partners moeten ondersteunen bij het optimaal benutten van leer- en werkervaringen door de burgers. 


Missie
Met het principe 'think European and act local' en het volgen van het advies en focus van President Junker 'on the things that matter' met concrete acties bijdragen aan het verbeteren van het leven van de individu.


 

Cedefop is een Agentschap van de Europese Commissie en heeft als taak het informeren en ondersteunen van de Europese Commissie, Europese partners, beleidsmakers en instellingen over de ontwikkeling van Europees beleid op het gebied van het mbo. Dit doen zij onder meer door het publiceren van onder meer onderzoeken, feiten en cijfers en te verwachten trends. Cedefop stimuleert een leven lang leren.


 
Top