Publicaties

Doorlopende leerlijnen en LOB: jongeren in beeld

24 maart 2017
Artikel in Dimensies 28, ecbo.

Dimensies over de uitdagingen van het in beeld zijn

'In beeld' lijkt het credo van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Niet in beeld zijn als nummer, maar als mens. Niet iedere jongere voelt zich gezien en heeft zichzelf in beeld. In beeld krijgen van wensen, kwaliteiten en ontwikkelpunten. En in beeld blijven, ook als je overstapt naar een andere mentor, opleiding of school.


 

Peter den Boer, Lector Keuzeprocessen bij ROC West-Brabant, vertelt over LOB als rode draad door het onderwijs. Den Boer signaleert de neiging van docenten om studenten zekerheid te geven via informatie. Maar juist de combinatie van ervaren en reflecteren helpt jongeren meer om zichzelf gezien te voelen en zicht krijgen op hun competenties.


Bron: ecbo

 
Top