Publicaties

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan

04 april 2017
SER advies over postinitieel leren.

Op dit moment zijn er zo’n zeven miljoen mensen op de arbeidsmarkt. Die vinden leren en ontwikkelen nog niet allemaal vanzelfsprekend. In dit advies doet de SER voor hen aanbevelingen om de stap naar blijven ontwikkelen makkelijker te maken. 


Het SER-advies werd op 29 maart jl. aangeboden aan de ministeries van OCW en SZW.

Aanbeveling A: versteviging van de infrastructuur

Betere aansluiting van scholingsaanbod bij de werkenden, de versterking van O&O fondsen, de doorontwikkeling van valideringsinstrumenten zoals ervaringscertificaten (EVC), de diensten van loopbaanontwikkelcentra en stimulering van zelforganisatie. 


Aanbeveling B: ondersteuning van de leervraag

De SER stelt voor dat iedereen die het initiële onderwijs verlaat en nog geen bachelor of master heeft gedaan recht krijgt op bekostigd onderwijs tot en met een master (in de hoogte) dan wel in de breedte (een mbo diploma). 


Aanbeveling C: ontwikkeling van een positieve leercultuur

Het moet in heel Nederland vanzelfsprekend worden om te leren en te ontwikkelen. Dat geldt voor allerlei vormen van ontwikkelen: informeel en formeel leren, duaal leren, jobrotation, stages, leren van collega’s, etc. 

 
Lees hier meer over de aanbevelingen.

 


DE SER wil in het bestaande onderwijsaanbod meer aandacht voor maatwerk om beter aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van de werkenden. Ook is zij van mening dat er een persoonsgebonden ontwikkelbudget moet komen voor bekostiging van een zélf gekozen benodigde scholing.

 

Doorpakken: juist nu!

De SER roept alle betrokkenen op voor een breed gedragen actieagenda met  concrete actiepunten om leren tijdens de loopbaan serieus te stimuleren. Doel is om deze agenda na de zomer aan het kabinet aan te bieden voor het verkrijgen van een breed akkoord en overeenstemming over vaardigheden en weerbaarheid van de beroepsbevolking. 

 
Top