Publicaties

Belangrijke rol mbo bij terugdringen voortijdig schoolverlaten

30 september 2017
Cedefop report Leaving education early: putting vocational education and training centre stage

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten (vsv). Investeren in deze jongeren loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarktperspectieven.


Cedefop deed onderzoek in verschillende Europese landen naar de rol van mbo-instellingen bij vsv.

Nederland zet met verschillende activiteiten en maatregelen in op het terugdringen van vsv.


In het uitgebrachte landenrapport The Netherlands - Leaving education early: putting vocational education and training centre stage blijkt dat aantrekkelijk onderwijsaanbod, het vroegtijdig aanmelden voor een vervolgopleiding en vroegtijdige loopbaanbegeleiding en -oriëntatie, naast arbeidsmarktkansen en opleidingsverwachtingen, bepalende factoren zijn.


Echter meer onderzoek is nodig om nog beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de mbo-studenten.

 

De landenrapporten, over de rol van het mbo bij voortijdig schoolverlaten, zijn beschikbaar voor Oostenrijk, Frans-België, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Desk research en interviews zijn afgenomen met nationale stakeholders, socale partners, bedrijven, mbo-instellingen, uitvoerders en studenten.


Het algemene gedeelte van het onderzoek bestaat uit twee rapporten, deel 1 is gericht op de oorzaken en deel 2 op de impact van aanpassingen van mbo-instellingen.

 
Top