Publicaties

Met specialistische vakkennis meer kans op arbeidsmarkt

17 oktober 2017
Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk.

Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen.Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek uitgevoerd door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. Zij brachten in kaart aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt, en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.


Bron: NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)

www.nro.nl

 
Top