Publicaties

Basic skills

06 november 2017
Een verzameling van innovatieve en inspirerende resultaten op het gebied van basisvaardigheden.
De publicatie presenteert een selectie van producten die zijn ontwikkeld in het kader van projecten Erasmus+ en de voorloper LLP. De producten zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het is een inspiratiebron voor docenten, ngo's, projectaanvragers en beleidsmakers.

Deze publicatie is samengesteld door de Europese Commissie in het kader van het 30-jarig jubileum Erasmus+. De opgenomen projecten zijn verdeeld in drie categorieën:
  • training tools voor het aanleren van kerncompetenties;
  • ontwikkeling van vaardigheden voor leraren (sleutelcompetenties voor onderwijzen en leren);
  • bevordering van vaardigheden op het gebied van alfabetisering, rekenen en communicatie technologieën (ICT vaardigheden). 


 

 
Top