Publicaties

Citizenship

13 november 2017
Een verzameling van innovatieve en inspirerende resultaten op het gebied van burgerschap culturele diversiteit.
De publicatie presenteert een selectie van producten die zijn ontwikkeld in het kader van projecten Erasmus + en de voorloper LLP. De producten zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het is een inspiratiebron voor docenten, ngo's, projectaanvragers en beleidsmakers.

Deze publicatie is samengesteld door de Europese Commissie in het kader van het 30-jarig jubileum Erasmus +. De opgenomen projecten zijn verdeeld in drie categorieën:
  • verhogen van intercultureel bewustzijn en sociaal begrip;
  • ontwikkeling van benaderingen voor het waarderen van culturele diversiteit en het bestrijden van discriminatie;
  • Ontwikkelen van tools om actief burgerschap te onderwijzen.  
Top