Publicaties

Language Learning

13 november 2017
Een verzameling van innovatieve en inspirerende resultaten op het gebied van Leren van Taal.
De publicatie presenteert een selectie van producten die zijn ontwikkeld in het kader van projecten Erasmus + en de voorloper LLP. De producten zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het is een inspiratiebron voor docenten, ngo's, projectaanvragers en beleidsmakers.

Deze publicatie is samengesteld door de Europese Commissie in het kader van het 30-jarig jubileum Erasmus +. De opgenomen projecten zijn verdeeld in vier categorieën:
  • Leren van Taal en werken;
  • Het aanpakken van specifieke behoeften en groepen;
  • Leren van taal en intercultureel onderwijs;
  • Leren van taal via ict en web-based games.  
Top