Publicaties

Digital competences

13 november 2017
Een verzameling van innovatieve en inspirerende resultaten op het gebied van digitale vaardigheden.
De publicatie presenteert een selectie van producten die zijn ontwikkeld in het kader van projecten Erasmus + en de voorloper LLP. De producten zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het is een inspiratiebron voor docenten, ngo's, projectaanvragers en beleidsmakers.

Deze publicatie is samengesteld door de Europese Commissie in het kader van het 30-jarig jubileum Erasmus+. De opgenomen projecten zijn verdeeld in drie categorieën:
  • Didactische methoden met behulp van informatiecommunicatie-technologieën (ict);
  • Ontwikkelen van digitale pedagogische vaardigheden van docenten;
  • Strategieën op instellingsniveau om het gebruik van ict in onderwijs en leren mogelijk te maken;
  • Strategieën om leerlingen te ondersteunen bij het verwerven van digitale vaardigheden.  
Top