Publicaties

Social Inclusion - inspirerende trends in Europese projecten

27 maart 2018
Uitkomsten van de EACEA thematische clustermeeting van drie Europese subsidieprogramma's.

De brochure biedt een overzicht van de belangrijkste trends, ideeën en ontwikkelingen op het gebied van sociale inclusie. Uitkomsten die zijn verzameld tijdens de bijeenkomst waar, voor het eerst, deelnemers van drie Europees gesubsidieerde programma's +, Creative Europe en Europe for Citizens, bijeenkwamen. De brochure is een inspiratiebron voor nieuwe projecten gericht op sociale inclusie. Sinds de lancering in 2014 van deze drie programma's zijn meer dan 200 projecten gesubsidieerd die zich richten op sociale inclusie. Deze projecten, in onderwijs, opleiding, jeugd, sport, cultuur, media en burgerschap, streven met politieke, economische en sociale aspecten, naar volledige deelname aan de maatschappij. 


Het doel van deze bijeenkomst was het verzamelen van projectervaringen en uitwisseling van best practices die als blauwdruk geïdentificeerd kunnen worden voor beter beleid en programmaontwerp. 

 
De bijeenkomst bood de deelnemers de unieke gelegenheid hun netwerk uit te bouwen en inspiratie op te doen voor nieuwe initiatieven. 
relaties. 

 

 
Top