Publicaties

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

18 december 2017
Een servicedocument voor loopbaanprofessionals met handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen.

Het document is tot stand gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen1, met ondersteuning van MBO raad, VO raad en OCW.


Het raamwerk heeft geen verplichtend karakter en ondersteunt de volgende doelen:

 • Ondersteuning van loopbaanprofessionals bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren binnen de scholen.
 • Het vergemakkelijken van de discussie binnen de onderwijsorganisatie:
  verstaan we hetzelfde onder loopbaanbegeleiding? Welke verwachtingen
  hebben wij ten aanzien van de kwaliteit van loopbaanprofessionals?
 • Betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders op vragen en wensen van het afnemend veld.
 • Ondersteuning van HR-beleid binnen scholen en de professionalisering van loopbaanprofessionals.


Onder de term ‘jongere’ verstaan wij zowel leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) alsook studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo). De term kan hier ook staan voor cliënt, klant of kandidaat in een context van arbeidstoeleiding.


Voor wie is dit raamwerk bedoeld?
Het raamwerk is in eerste instantie bedoeld voor het vo en het mbo. Het kan ook worden ingezet in het hbo indien de terminologie op een aantal punten wordt aangepast. Het document is ontwikkeld voor de volgende drie doelgroepen:

 1. de begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten/mentoren/coaches);
 2. de specialistische loopbaanbegeleiders (LOB-coördinator/loopbaanadviseur/decaan);
 3. de coördinatoren en beleidsmakers LOB (decaan/LOB-coördinator of leidinggevende). 
Top