Publicaties

Aan de slag met LOB in overstap van mbo naar hbo!

05 juni 2018
Visiedocument met handreikingen

Met Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo! staat er nu een gezamenlijke visie op papier op het gebied van loopbaanontwikkeling en –begeleiding in de overstap van het middelbaar naar het hoger beroepsonderwijs in de regio Rijnmond.


Deze publicatie biedt handvatten voor het vormgeven van LOB in de doorstroom mbo-hbo in de regio Rijnmond. Mbo-studenten worden binnen het keuzeproces niet alleen goed voorbereid op eventuele doorstroom naar het hbo, maar ook naar werk en zelfstandig ondernemerschap of doorstroom naar een ander niveau of leerweg.


Het document is tot stand gekomen in samenwerking met Albeda college, Zadkine, Grafisch Lyceum, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. 
Top