Publicaties

Loopbaanbegeleiding en werkgeversbetrokkenheid

09 juli 2018
Werkdocument OESO | Career Guidance and employer engagement

De OESO heeft een werkdocument gepubliceerd over de kenmerken van goede loopbaanbegeleidingspraktijken voor het ondersteunen van jongeren bij het maken van weloverwogen carrièrekeuzes.

 
Het document richt zich op de volgende thema's:

  • overgang van school naar werk;
  • verstrekking loopbaanbegeleiding aan jongeren, belang overheid hierbij;
  • ontwerpen van effectieve loopbaanbegeleidingsdiensten;
  • waarom en hoe werkgevers te betrekken bij loopbaanbegeleiding.


OESO is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren.


 

 
Top