Publicaties

Beroepsonderwijs voor terugdringing langdurige werkloosheid

06 augustus 2018
Rapport Cedefop over invloed beroepsonderwijs op bestrijding werkloosheid

Voor een succesvolle en duurzame herintegratie op de arbeidsmarkt is beroepsonderwijs voor langdurige werklozen essentieel, aldus het rapport  van Cedefop. Afgezien van het presenteren van empirisch bewijs zijn in dit rapport ook innovatieve werkwijzen opgenomen die in de verschillende EU-landen worden gebruikt om langdurig werklozen te helpen zoeken naar een passende baan.De combinatie van een tekort aan vaardigheden en kennis met onvoldoende mogelijkheden om deze te ontwikkelen, zijn langdurig werklozen minder aantrekkelijk voor potentiële werkgevers. 


Het terugdringen van langdurige werkloosheid is een urgent probleem met zowel gevolgen voor de betrokkenen als de samenleving. In 2016 waren bijna 10 miljoen mensen in de EU nog langdurig werkloos. In 10 EU-lidstaten was meer dan de helft van de werklozen langer dan een jaar werkloos.


De lidstaten staan voor gemeenschappelijke uitdagingen in het ondersteunen van de re-integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt, ondanks verschillen in de nationale context zoals beleidsprioriteiten en de aanwezige infrastructuur. Druk op financiële en menselijke middelen, vaak verergerd door de nasleep van de economische crisis, de beschikbaarheid en effectieve verspreiding van informatie tussen belanghebbenden en de noodzaak om de effectiviteit te evalueren, zijn gedeelde zorgen.
 
Top