Publicaties

Veranderende rol beroepsonderwijs en -opleiding

01 november 2018
Onderzoeksrapporten Cedefop | deel 3, 4, 5

De rapporten zijn gepubliceerd als onderdeel van het Cedefop-project 'the changing nature and role of vocational education and training in Europe'  (2016-18).

Lees hier meer over het project.Volume 3: the responsiveness of European VET systems to external change (1995-2015)

Het rapport biedt belangrijke inzichten in de responsiviteit van nationale beroepsonderwijsstelsels, met name door demografische, technologische en economische veranderingen in de periode van 1995-2015.

Volume 4: changing patterns of enrolment in upper secondary initial vocational education and training (IVET) 1995-2015

Het rapport identificeert en analyseert patronen en trends in de inschrijving in het middelbaar beroepsonderwijs en -opleiding (IVET) in Europa in de periode 1995-2015.

Volume 5: education and labour market outcomes for graduates from different types of VET system in Europe (2016-2018)

Het rapport analyseert het onderwijs en de arbeidsmarktresultaten voor afgestudeerden van verschillende soorten beroepsonderwijs en -opleiding in de periode 2016-2018.  


Eerder zijn ook de onderzoeksrapporten Cedefop deel 1 en 2 verschenen.

 
Top