Publicaties

Artikel | Zelfregie, maar voor wie? Een hoerabegrip tegen het licht

22 januari 2019
Biedt zelfregie in werk en loopbaan vrijheid en autonomie en is deze van invloed op de sociale verschillen tussen werkenden en werkzoekenden?

In het debat onder kennisprofessionals van NOLOC is een interessante discussie ontstaan over de vraag of zelfregie in werk en loopbaan vrijheid en autonomie biedt, dan wel de sociale verschillen tussen werkenden en werkzoekenden vergroot.

Jouke Post betoogt in zijn artikel dat zelfregie ogenschijnlijk een aantrekkelijk perspectief vormt, maar dat de vrijheid die er mee gepaard gaat ten eerste paradoxaal is, ten tweede altijd een ideologische lading heeft en tot slot dat niet iedereen even goed is toegerust voor zelfregie.


Lees hier het complete artikel dat eerder is gepubliceerd in het magazine LoopbaanVisie, oktober 2018.

 
Jouke Post is docent theorie en methoden loopbaanbgeleiding aan de Saxion Hogeschool en als docent verbonden aan de Master Loopbaanmanagement van de Open Universiteit. Jouke is tevens verbonden als loopbaanspecialist bij James.

 
Top