Beleid

Kroatië ontwikkelt nationale strategie voor lifelong guidance

14 maart 2017
De strategie verbindt loopbaanbegeleiding en -beleid in alle onderwijssectoren voor volwassenen.
De strategie (2016-2020) haakt zowel aan op Europese ontwikkelingen en gedachtegoed als op nationale ontwikkelingen en beleid. Een heldere visie en beschrijving van de principes van lifelong guidance moeten het mogelijk maken om loopbaanontwikkeling van burgers te stimuleren.

  

 


Vier prioriteiten zijn met name uitgewerkt:

  1. Het tot stand komen van een Lifelong guidance systeem;
  2. Arbeidsmarkt en economie als richtpunt voor een Lifelong guidance systeem;
  3. Kwaliteit van loopbaandienstverlening;
  4. Bewustwording van het belang van Lifelong guidance, arbeidsmarktinformatie en loopbaanvaardigheden.
 
Top