Beleid

Advies over arbeidsmarktperspectief niveau 2 opleidingen mbo

04 april 2017
Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO.

Voor jongeren zijn de keuze voor een opleiding en het opleidingsniveau bepalend voor de start op de arbeidsmarkt. Tussen mbo-instellingen bestaan grote onderlinge verschillen.


De CMMBO heeft een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen. Dit vanuit de invalshoek van mbo-instellingen: wat kunnen zij doen om het arbeidsmarktperspectief voor jongeren die op dit niveau zijn aangewezen te versterken en wat is daar voor nodig? 
De Commissie geeft advies over een goede start op de arbeidsmarkt voor jongeren die een mbo-2-opleiding volgen.
Lees ook de kerncijfers die samen met het advies door Jet Bussemaker (OCW)  op 20 maart 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 
Top