Beleid

ADVIES passie gewaardeerd

28 april 2017
'ministerversie' Advies SER/RvC - versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Een gezamenlijk advies van de SER en Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om 
  • het verdienvermogen in de sector te vergroten,;
  • de inkomenszekerheid te verbeteren;
  • scholing te bevorderen;
  • en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken. 
Het advies is tot stand gekomen op verzoek van de Federatie Cultuur en de Kunstenbond, de sectorale sociale partners, die de SER en de Raad voor Cultuur om advies hebben gevraagd hoe de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

Bekijk ook de animatie voor uitleg in een notendop.
 
Top