Beleid

Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands

28 april 2017
OECD-rapport: leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes.
  • Geef topprioriteit aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden, zodat zij op de werkvloer kunnen doen waar ze goed in zijn. 
  • Werk aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen 
  • Zorg dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. 
Deze drie topprioriteiten noemt de OECD in haar rapport. De SER pakt de handschoen op en vraagt alle betrokkenen om tot een gezamenlijke actieagenda te komen om verdere uitwerking te geven aan de aanbevelingen. Dit kan leiden tot een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur.

De OESO-skills-strategie biedt landen een kader voor het analyseren van hun sterktes en uitdagingen op het gebied van vaardigheden. Elk OESO-skills-strategie Diagnoserapport bevat naast skillsuitdagingen ook concrete voorbeelden van hoe andere landen soortgelijke skillsuitdagingen hebben aangepakt.
Deze rapporten bieden nieuwe inzichten over:
  • hoe landen het grootste voordeel kunnen halen uit hun skills-potentieel;
  • hoe ze beter presteren wat betreft het ontwikkelen, inzetten en efficiënt"ent benutten van relevante skills;
  • het voordeel van een gezamenlijke skills-aanpak door de regering
  • en hoe de overheden sterkere partnerschappen kunnen opbouwen met werkgevers, vakbonden, leerkrachten en studenten om tot komen tot betere skillsresultaten.
Bron: ser.nl
 
Top