Beleid

Herziening European Qualifications Framework (EQF) voor leven lang leren

24 mei 2017
Europees referentiekader voor het vergelijken van nationale kwalificaties in Europa.

De Raad (Onderwijs, Cultuur en Sport), die op 22 mei jl. bijeenkwam, gaat akkoord met de herziening van het EQF. De herziening verzekert continuïteit, verdieping en aansluiting bij toekomstige onderwijsontwikkelingen.


Meer informatie over deze bijeenkomst vind je hier.


Het kwalificatieraamwerk beschrijft de opleiding zowel in termen van niveau, als van vaardigheden, kennis en competenties. Met EQF kunnen nationale kwalificaties in Europa met elkaar worden vergeleken. Met transparantie en overdraagbaarheid van kwalificaties draagt EQF bij aan het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit. 


Het EQF is op voorstel van de Europese Commissie in 2008 goedgekeurd als gezamenlijk referentiekader voor acht Europese generieke leerniveaus.


 
Top