Beleid

Consultatie herziening sleutelcompetenties

26 mei 2017
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben in 2006 een Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning aangenomen.

Acht essentiële competenties zijn in dit kader vastgesteld voor:

  • persoonlijke ontwikkeling;
  • actief burgerschap;
  • sociale betrokkenheid;
  • en werkgelegenheid.

 

Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen is herziening van de sleutelcompetenties nodig. Het is een van de aangekondigde acties in de New Skills Agenda for Europe.


Euroguidance Nederland heeft, gesteund door het ministerie van OCW, een aanbeveling gedaan die pleit voor het opnemen van loopbaanvaardigheden (career management skills) als nieuwe transversale vaardigheid.


Namens het Europese Euroguidance netwerk is een soortgelijke reactie verstuurd, met daarbij ook de vraag om aandacht voor:

  • het belang van sleutelcompetenties die zijn opgedaan tijdens de internationale mobiliteit;
  • de rol van begeleiding bij het opdoen van sleutelcompetenties;
  • de positie van het Euroguidance netwerk in het geheel.
 
Top