Beleid

Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid

02 juni 2017
Het vinden van de weg naar werk is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend.

Er moet voorkomen worden dat de tweedeling tussen jongeren die makkelijk aan het werk komen en jongeren die daar meer moeite mee hebben groter wordt.


De jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden, de eerste generatie werknemers, hebben vooral te maken met een meer flexibele en concurrerende arbeidsmarkt. Zij hebben voornamelijk last van de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de onzekerheden die dit met zich meebrengt.


De afgelopen jaren is met gemeenten, UWV, scholen en werkgevers hard gewerkt om jongeren aan het werk te helpen en hen zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Voor veel jongeren hebben zij het verschil kunnen maken. De recente cijfers zijn positief. De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Het aantal werkende jongeren is op het hoogste punt in zeven jaar.


Activiteiten Team Aanpak Jeugdwerkloosheid

Om jongeren sneller en duurzamer aan het werk te helpen heeft het ministerie van OCW samen met gemeenten, UWV en hun partners ingezet op Matchen op werk en het verbeteren van de uitvoering ervan. Matchen op werk bestaat uit drie onderdelen:

  1. werkgeversdienstverlening;
  2. werkzoekendendienstverlening;
  3. en het matchen zelf.

Lees meer hierover in de kamerbrief van Minister Asscher (SZW) en minister Bussemaker (OCW) waarmee zij de Tweede Kamer op 1 juni 2017 informeerde over  de aanpak van jeugdwerkloosheid.


Lees ook het eindrapport Matchen op werk, Tweede monitor, in het kader van de regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. In dit rapport zijn aansprekende voorbeelden opgehaald uit alle arbeidsmarkt- en RMC-regio's op het gebeid van werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en matchen.
 

 
Top