Beleid

Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen

20 juli 2017
Uitgebracht advies SBB aan de minister van OCWHet advies 'toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen' bevat 48 keuzedelen die door onderwijs en bedrijfsleven waardevol geacht worden als zelfstandig certificaat in het mbo.


Door certificaten te verbinden aan losse keuzedelen wordt het makkelijker voor bijvoorbeeld volwassenen om zich om- of bij te scholen.


Naast de 48 keuzedelen bevat het advies van SBB aanbevelingen om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken voor leven lang ontwikkelen.


Mbo-certificaten

Sinds 1 oktober 2016 kunnen werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs een keuzedeel volgen en met een certificaat afronden. Het behaalde mbo-certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister.

Minister Bussemaker van OCW heeft sinds 1 oktober 2016 al aan 38 keuzedelen een mbocertificaat verbonden. De minister verzocht SBB om in 2017 een tweede reeks keuzedelen voor certificaten aan te bieden. In het voorliggend advies hebben onderwijs en bedrijfsleven in de sectorkamers van SBB dat gedaan en is een lijst van 48 keuzedelen voorgedragen.


Aanbiedingsbrief SBB aan de minister van OCW

Advies toekomstbestendig beroepsonderwijs

Artikel Profiel: 'Een leven lang leren' (mei 2017)Bron: SBB


 
Top