Beleid

Kamerbrief Voortgang dossiers fiscale aftrek van uitgaven scholing en monumentenpanden

27 juli 2017
Beleidsontwikkeling in kader van LLL en ondersteuningsstructuur vanuit loopbaandienstverlening.

Met deze kamerbrief informeert minister Bussemaker de Tweede Kamer over onder meer de ontwikkelingen en het beoogde traject voor omvorming van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven naar scholingsvouchers.


Wetvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Besluitvorming over het wetsvoorstel is na de verkiezingen in maart jl. stilgelegd. In overleg is besloten de voorgenomen afschaffing van aftrek van scholingsuitgaven tot 2019 uit te stellen. Het ministerie van OCW gaat verder met de nadere uitwerking van vervangende subsidieregelingen gericht op de invoering per 2019. Het nieuwe kabinet zal hierover het definitieve besluit nemen.


Scholingsvouchers

OCW en SZW hebben de regeling scholingsvouchers uitgewerkt met als uitgangspunt dat de nieuwe regeling per 2019 ingaat. Deze dienen ter vervanging van de aftrek van scholingsuitgaven.

Bij de uitwerking zijn ook de adviezen "Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan" (SER) en "Doorleren werkt" (commissie Vraagfinanciering mbo) meegenomen. Beide adviezen pleiten voor een breed pakket aan maatregelen voor een leven lang ontwikkelen. 

In de Kamerbrief wordt verder ingegaan op de focus en doelgroepen van deze regeling.


Levenlanglerenkrediet

In de Kamerbrief zet Bussemaker de Tweede Kamer haar zienswijze uiteen om de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet gelijk te laten oplopen met de AOW-leeftijdsverhoging.

 

Kamerbrief

Lees meer hierover in de kamerbrief die minister Bussemaker op 30 juni jl. stuurde naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 

 

 
Top