Beleid

Kamerbrief Gelijke kansen in het onderwijs

27 juli 2017
Met actielijnen voor soepele overgangen, stimulerend onderwijs en sterke netwerken

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over hun actieplan voor het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs.


Actielijn I: Soepele overgangen

1. Betere schooladviezen

2. Soepele overgangen door schakelprogramma’s

3. Doorstroomrecht binnen het voortgezet onderwijs

4. Verbeteren doorstroom mbo-hbo en toegankelijkheid hoger onderwijs


Actielijn II: Stimulerend onderwijs

1. Investeren in leraren en docenten

2. Brede brugklassen bereikbaar voor alle leerlingen

3. Steun voor mbo-instellingen met veel stapelaars

4. Kansrijk toezicht


Actielijn III: Sterke Netwerken

1. Versterken ouderbetrokkenheid

2. Ondersteuning van scholieren en studenten in armoede

3. Investeren cultuureducatie vmbo

4. Giving back programma’s studentenDe Kamerbrief werd op 31 oktober 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.
 

 
Top