Beleid

Wetsvoorstel regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie

30 oktober 2017

Het doel van het wetsvoorstel is borging van de structurele regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) en verbreding naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is.


Alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder een diploma op het niveau van havo, vwo of mbo-niveau-2 en hoger worden optimaal ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.


 
Top