Beleid

Europees kader voor kwalitatieve leerwerkplekken

01 november 2017
Aanbeveling met 14 criteria voor hoogwaardige en doeltreffende leerwerkplekken

Op 5 oktober jl. heeft de Europese Commissie het voorstel aangenomen waarin zeven criteria voor leer- en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd:

 1. schriftelijk contract
 2. leerresultaten
 3. pedagogische ondersteuning
 4. werkplekcomponent
 5. beloning en/of vergoed
 6. sociale bescherming
 7. arbeidsvoorwaarden en gezondheid en veiligheid op het werk.


In het kader worden ook zeven criteria voor randvoorwaarden voorgesteld:

 1. reguleringskader
 2. betrokkenheid van de sociale partners
 3. ondersteuning voor bedrijven
 4. flexibele trajecten en mobiliteit
 5. loopbaanbegeleiding en voorlichting
 6. transparantie
 7. kwaliteitsborging en volgen van afgestudeerden.


Deze veertien criteria moeten bijdragen aan de ontwikkeling van vakkundige en gekwalificeerde arbeidskrachten.


Volgende stappen

Het voorstel zal door de lidstaten worden besproken met het oog op de goedkeuring ervan door de Raad. De Commissie bereidt een aantal nieuwe ondersteunende diensten voor om de lidstaten en belanghebbenden te helpen dit kader uit te voeren via kennisdeling, netwerkvorming en activiteiten voor wederzijds leren.

Dit initiatief zal ook worden bevorderd via de European Alliance for Apprenticeships en voorlichtingscampagnes zoals de European Vocational Skills Week, die dit jaar voor de tweede maal wordt georganiseerd en zal plaatsvinden van 20 tot 24 november 2017.


Achtergrond

De combinatie van leren op school en opleiding op de werkplek, vergemakkelijkt de overgang voor jongeren van onderwijs en opleiding naar werk. Het voorstel voor een Europees kader draagt bij tot de prioriteit van de Europese Unie voor banen, groei en investeringen en respecteert de diversiteit van de nationale stelsels. Het maakt deel uit van de New Skills Agenda for Europe en de ambitie om de kwaliteit en relevantie van aangeleerde vaardigheden te verbeteren.


Persbericht: Commissie keurt initiatief goed om leerlingplaatsen in Europa te stimuleren

Voorstel Europese Commissie Aanbeveling van de Raad
 

 
Top