Beleid

Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

10 december 2017
2017 | Brief van ministers Van Engelshoven en Slob (OCW) aan de Tweede Kamer

In deze brief geven zij aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet om loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs te verbeteren.

Er wordt ingegaan op de invulling van de motie van oud-Kamerlid Duisenberg c.s., waarin de Kamer verzoekt om in samenspraak met betrokken organisaties te komen tot landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen.


Kamerbrief: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 30 november 2017. 


Kwaliteitsagenda LOB

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben de NVS-NVL, de VvSL, het LAKS en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een Kwaliteitsagenda LOB opgesteld. Deze beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede loopbaanoriëntatie- en begeleiding: beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking.

Lees meer over de afspraken van de partijen in het vo, mbo en ho die zijn opgesteld als uitwerking van de betreffende motie.


Persbericht NVS-NVL


 

 
Top