Beleid

Kamerbrief Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking

07 maart 2018
Brief Ingrid van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer

Scholen en gemeenten zijn - dankzij alle door hen verrichte inspanningen de afgelopen jaren - klaar om de stevige samenwerking rondom voortijdig schoolverlaten (vsv) nog verder te verbreden naar een integrale aanpak voor alle minder zelfredzame jongeren.


Minister Slob voor Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Media (BVOM) en Ingrid van Engelshoven zijn daarbij hun partners. Samen zetten zij zich in om alle jongeren gelijke kansen te kunnen bieden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.


Lees meer in de Kamerbrief over welke maatregelen zij scholen en gemeenten ondersteunen.

 
Top