Beleid

Arbeidsmarktperspectief creatieve mbo-opleidingen

16 april 2018
Advies Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO)

Naar aanleiding van concrete signalen heeft de minister van OCW de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) verzocht onderzoek te doen naar het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatie­ve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin.


24 mbo-opleidingen zijn voor dit onderzoek onderzocht. Deze opleidingen zijn vooral gericht op het opleiden van beginnend beroepsbeoefenaren voor de creatieve industrie. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van deze opleidingen met 65% toegenomen tot bijna 60.000 studenten. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat meer mbo-instellingen deze opleidingen zijn gaan aanbieden.


Echter de kansen op de arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden zijn  hierbij achtergebleven en werkzaamheden zijn complexer geworden. Dit heeft er mede toe geleid dat de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van creatieve mbo-opleidingen matig tot onvoldoende is. Relatief veel gediplomeerden stromen door naar vervolgonderwijs op een hoger niveau.


Bron: CMMBO


 

 
Top