Beleid

Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass-besluit

30 april 2019
Veldraadpleging beleidsagenda voor Nederland

Het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Cöordinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP) gaan op 22 mei a.s. samen met vertegenwoordigers van de betrokkenen ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties de hoofdlijnen van het nieuwe beleid uitzetten rondom de nieuwe Europass Decision.


Het nieuwe Europass besluit (“a common framework for the provision of better services for skills and qualifications”) is na een lange onderhandelingsfase in 2018 aangenomen door de lidstaten van de EU. Europass gaat hierdoor een veel ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitale omgeving voor het ondersteunen van 'leven lang ontwikkelen' voor iedere lerende of werkende.


Gezien de reikwijdte, veelzijdigheid en mogelijkheden van de nieuwe Europassomgeving en de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse context, rondom leven lang ontwikkelen, is het essentieel om nu na te gaan hoe deze twee zaken gepositioneerd en gekoppeld kunnen worden. En welke punten voor Nederland daarbij van belang zijn om in te brengen bij de uitwerking van de Europass Decision.


Conferentie leven lang ontwikkelen

In het najaar wordt de opgestelde beleidsagenda verder uitgewerkt. Dit wordt gezamenlijk gedaan met beleidsmedewerkers van verschillende organisaties. Het resultaat willen we presenteren tijdens een grote conferentie met deelnemers vanuit alle partijen die betrokken zijn bij een leven lang ontwikkelen. Deze conferentie zal plaatsvinden in de context van de formele lancering van het nieuwe Europassplatform door de Europese Commissie begin 2020.

 

Houd de website en onze sociale mediakanalen in de gaten.

Meer artikelen over dit onderwerp 

 
Top