Evenementen

Conferentie Sustainable self management of competences and careers

Datum
11 oktober 2011
Plaats
Nieuwegein
Locatie
Aanvang
Eind
In de huidige netwerksamenleving /-economie neemt de snelheid van veranderen steeds meer toe en zijn we in veel meer contexten actief.

Het individu moet daarom zijn of haar competenties op duurzame wijze managen en op die manier zijn of haar loopbaan meer zinvol vormgeven en matchen met de andere voor het individu en maatschappij relevante contexten (opleiding, privé, hobby,…).

Voor de maatschappij – en in het perspectief van een leven lang leren- is duurzaam zelfmanagement van competenties en loopbanen, zowel vanuit economisch, psychologisch, sociaal als maatschappelijk perspectief van belang. Bewust worden, herkennen, valideren en optimaal benutten van informele en (niet)formele leerervaringen speelt hierin een cruciale rol. 

Het breder perspectief op manieren waarop het zelfmanagement van loopbanen van individuen en daarmee de duurzame participatie in maatschappij en werk kan worden versterkt stond tijdens het seminar centraal. 

Er was aandacht voor duurzaam loopbaanmanagement van individuen in een brede context; gedeeld internationaal begrip over duurzaam loopbaanmanagement: toepassingen en implementatie en ervaringen van deelnemers uit de verschillende landen werden gedeeld.

 
Video:
 


Presentaties


 
Top